Upplösning

Klicka på en bild och alla bilderna i inlägget kommer upp i högre upplösning
Click any picture and all the pictures in that post will appear in a higher resolution

17 maj 2006

Typsnittsprov

The brown fox jumped over the lazy dogs back - Arial

The brown fox jumped over the lazy dogs back - Courier

The brown fox jumped over the lazy dogs back - Georgia

The brown fox jumped over the lazy dogs back - Lucida Grande

The brown fox jumped over the lazy dogs back - Times

The brown fox jumped over the lazy dogs back - Verdana