Upplösning

Klicka på en bild och alla bilderna i inlägget kommer upp i högre upplösning
Click any picture and all the pictures in that post will appear in a higher resolution

23 januari 2008

JK-info

Kurt har varit vänlig nog att skicka lite historiska fakta om den i detta forum tidigare nämnda Jungfrukammaren, vilket jag här vill dela med mig av:
Jungfrukammare är i en lägenhet eller villa en vanlig benämning på ett, ofta mindre, rum avsett för inneboende husligt anställda flickor och kvinnor, som till exempel hembiträden och barnflickor. Namnet Jungfrukammare kom då jungfru användes som benämning för hembiträde; en annan benämning är hembiträdesrum. I dagens Sverige har fenomenet att ha husligt anställda blivit mindre vanligt efter åren kring 1970, och termen används numera sällan då det talas om Sverige, och dessa rum används numera till annat.

Rummet har ofta varit beläget innanför köket. I Stockholms så kallade sekelskifteshus från åren kring 1900 byggdes ofta en separat köksingång till lägenheterna och ett litet rum innanför köket. Den husligt anställde tyckte ofta det var skönt att ha ett eget rum men att rummet låg innanför köket gjorde även att arbetsgivaren kunde hålla koll på den husligt anställde.

Inga kommentarer: