Upplösning

Klicka på en bild och alla bilderna i inlägget kommer upp i högre upplösning
Click any picture and all the pictures in that post will appear in a higher resolution

18 mars 2008

Långfredag

När jag var liten fick man minsann bara ha (lång)tråkigt på långfredagen - nåt annat var helt enkelt förbjudet!


Förbudet mot att anordna offentliga tillställningar på juldagen, långfredagen och påskdagen reglerades i Allmänna ordningsstadgan, SFS 1956:617 §10.

Å juldagen, långfredagen och påskdagen efter klockan sex på morgonen må icke anordnas offentlig tillställning. Länsstyrelsen äger dock medgiva undantag för tillställning, vars innehåll och syfte kan anses förenligt med högtidens helgd.

Denna paragraf upphörde genom Kungl, Maj:ts kungörelse, dvs riksdagsbeslut, från och med 1 juli 1969. SFS 1969:413.

Inga kommentarer: