Upplösning

Klicka på en bild och alla bilderna i inlägget kommer upp i högre upplösning
Click any picture and all the pictures in that post will appear in a higher resolution

17 oktober 2009

Promering

"Frystorkning, även kallat promering och promession, är namnet på ett nytt tillvägagångssätt för begravningar, som alternativ till kremering och traditionell kistbegravning. Metoden bakom en ekologisk begravning, som den ibland kallas, bygger på en kombination av beprövade tekniker som förbereder kroppen för en naturlig förmultning. För att en promering ska kunna genomföras, bevaras kroppen i sin organiska form efter döden. Liket bör inte heller balsameras.

Därefter rensas kroppen från vatten, som hos en normalbyggd människa är 70%. Processen sker i en sluten och individuell process där kroppen fryses ner till 18 minusgrader, varefter den sänks ner i flytande kväve. Kroppen blir då mycket skör, när en lätt vibration förvandlar kroppen till ett organiskt pulver. Restprodukten förs in i en vakuumkammare där eventuellt vatten avångas. Därefter förs stoftet genom en metallavskiljare där möjliga kroppsreservdelar (pacemaker med mera) och kvicksilver separeras bort.

Slutprodukten läggs i en kista av majsstärkelse. Det organiska och luktfria pulvret påverkas inte då det förvaras torrt.

Gravsättningen sker ytligt i jord som på 6-12 månader omvandlar kistan och dess innehåll till mull. I samband med gravsättningen kan på den avlidnes eller de anhörigas önskan en buske eller ett träd planteras tillsammans med kistan."

ur Wikipedia

Jag vill ha en asp planterad ovanpå mig, tack!

Inga kommentarer: