Upplösning

Klicka på en bild och alla bilderna i inlägget kommer upp i högre upplösning
Click any picture and all the pictures in that post will appear in a higher resolution

10 november 2009

Tänkvärt

Jag tycker att livet borde levas baklänges ...

1. Man skulle starta med att dö och få det överstökat.
2. Så vaknar man upp på ett vårdhem och får det bättre för varje dag.
3. Man blir piggare och smidigare och till sist är man för pigg för att
vara där, då får man gå ner och ta ut sin pension.
4. Efter ett antal år börjar man arbeta. På sin första arbetsdag får
man en guldklocka.
5. Så arbetar man i 40 år tills man är ung nog att dra sig tillbaks
från arbetslivet.
6. Man dricker, festar och har sex och förbereder sig för att ta en
paus.
7. Så börjar man skolan, blir barn igen, leker, har inga förpliktelser
- tills man är en baby igen...
8. De sista 9 månaderna tillbringas flytande runt i fridfull lyx. Där
är centralvärme, roomservice m.m - och till sist lämnar man denna
världen i en underbar orgasm!

*

I THINK LIFE SHOULD BE LIVED BACKWARDS

1 - You would start by dying and get it over with
2 - Then you would wake up at a nursing home and get better every day
3 - You'd get more alert and flexible and finally be to healthy to be there, and then you can go downstairs and collect your pension
4 - After a couple of years you would start working. On your first day of work you would receive a gold watch
5 - And then you work for 40 years until you are young enough to retire
6 - You'd drink, party and have sex and get ready to have a brek
7 - You start school again, become a kid, play, have to responsibilities - until you're a baby again
8 - The last 9 months will be spent floating around in peaceful luxury. There'll be central heating and full room service - and finally you leave this world in a wonderful orgasm!

Inga kommentarer: