Upplösning

Klicka på en bild och alla bilderna i inlägget kommer upp i högre upplösning
Click any picture and all the pictures in that post will appear in a higher resolution

30 juni 2014

Favorit i repris

Allt är relativt - för en mask är det en större avkoppling att gräva i den hårda jorden
än att vara med och fiska.
All is relative - to a worm, it is more relaxing to dig thru the hard earth
than to go fishing

Inga kommentarer: