Upplösning

Klicka på en bild och alla bilderna i inlägget kommer upp i högre upplösning
Click any picture and all the pictures in that post will appear in a higher resolution

08 juli 2014

DALARÖ

 
Johan fixar lunch
Men are here - we make fire!

 
Grillade isterband och grönsaker
Grilled vegetables and sausage

 

 
Det går utmärkt att äta på en papperspåse
It works just splendidly to eat off a paperbag

 
Lite Dalaröidyll
Some idyll from Dalarö

 

 
 
 
DALARÖ HOTEL BELLEVUE
Dalarö Hotel Bellevue uppfördes ursprungligen 1884-86 i holländsk renässansstil som sommarbostad åt byggmästaren Alf Wallander. Sedan dess har huset används omväxlande som hotell och rekreationshem. Under Wallanders tid bjöds en rad konstnärer och kulturpersonligheter in, bland annat August Strindberg, Anders Zorn och Bruno Liljefors.
 
Efter Wallanders död 1891 övertogs huset av Arne Hjort, ägare till Bahco. Hjort fortsatte Wallanders tradition att bjuda in konstnärer fram till sin död 1899 då byggnaden köptes av det dåvarande Dalarö hotell och fungerade som annex fram till då hotellets huvudbyggnad vid Dalarö brygga brann ned 1919. Efter det blev byggnaden ett självständigt hotell och fick namnet Dalarö Hotel Bellevue.
 
Efter Kreugerkraschen såldes hotellet till S:t Lukasstiftelsen som använde byggnaden som rekrationshem för sin medlemmar. Under 1950-talet lät stiftelsen genomföra en modernisering av fastigheten, bland annat sänktes taken i rummen och de 22 kakelugnarna togs bort och dumpades i Jungfrufjärden. Stiftelsen såldes huset 1981 till privata ägare som återupptog hotellverksamheten under namnet Dalarö hotell. En omfattande renovering genomfördes med start 2001 och efter renoveringen återtogs det gamla namnet
Dalarö Hotel Bellevue.
 

 
 
 
 

 Här satt även societeten och njöt av utsikten när det begav sig på 1890-talet
The Swedish society loved coming out here, enjoying the views in the 1890ies


 

 
Mot Ryssland!
Towards Russia! 
Nästan som att vara i Nangiala
Almost like being in Nangiala
 

Inga kommentarer: